Nyheder

Derfor skal du reagere på SKATs nye vurdering af din ejendom

Der er mange gode grunde til, at du som ejer af en ejerbolig skal forholde dig til, om de oplysninger, SKAT har baseret din nye ejendomsvurdering - og selve vurderingen – på nu også er retvisende. Det kan nemlig koste dig mange penge, hvis du ikke går oplysningerne efter i sømmene.

Efter et langt tilløb vil Vurderingsstyrelsen under SKAT udsende nye ejendomsvurderinger til landets 1,7 mio. ejere af såkaldte ejerboliger - villaer, parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse - på den anden side af sommerferien.

De nye vurderinger sendes ikke alle sammen ud på én gang, men forventes at blive udsendt i en lind strøm over de følgende mange måneder.

Det er vigtigt, at du som ejendomsejer er opmærksom på de henvendelser, Vurderingsstyrelsen sender til din e-Boks, og ikke mindst reagerer herpå, hvis du ikke er enig i det, som er anført.

Det gælder først og fremmest ved den såkaldte deklarationsprocedure, hvor SKAT meddeler ejendomsejeren de oplysninger, SKAT har om ejendommen, og som, hvis SKAT ikke hører andet fra ejeren, vil blive lagt til grund ved fastlæggelsen af den nye vurdering af ejendommen.

Kontakt Vurderingsstyrelsen inden for 4 uger

Hvis du som ejer ikke er enig i oplysningerne eller har yderligere at tilføje, eksempelvis rettelser til BBR eller andre faktiske forhold, er det vigtigt, at du reagerer inden for den 4-ugers-frist, som løber fra den dag, du har modtaget Vurderingsstyrelsens henvendelse i din e-Boks. Hvis ikke, bliver vurderingen foretaget på et ukorrekt grundlag med deraf følgende risiko for en forhøjet vurdering og dermed højere skattegrundlag - og dermed igen højere skattebetaling end den, du skulle have været udsat for. Det kan derfor have stor økonomisk betydning, hvis ikke du reagerer i tide. Den eneste mulighed, du herefter har, er at klage over vurderingen. Dette er nødvendigvis ikke ligetil.

Udtrykker SKATs vurdering af din ejendom den rette værdi?

Efter den nye ejendomsvurderingslov er det også vigtigt, at du forholder dig til, om den nye vurdering efter din opfattelse er udtryk for ejendommens rette værdi pr. 1. januar 2020.

Dels udgør den nye vurdering det fremtidige skattegrundlag fra 2024 for de følgende 2 år, indtil en ny vurdering foretages – og dels udgør den nye vurdering grundlaget for, om du som ejer skal have tilbagebetalt tidligere betalt ejendomsskat og grundskyld for årerne 2011-2019.

Du bliver omfattet af den såkaldte tilbagebetalingsordning, hvis du som ejer af en ejendom vurderes at have betalt mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat, end du har været forpligtet til. Du vil således blive tilbudt at få tilbagebetalt differencen mellem det, du har betalt og det, som SKAT i 2020 mener, burde have været betalt i perioden 2011-2019.

DAHLs anbefaling

Selvom du måtte blive tilbudt et tilbagebetalingsbeløb, er det vores anbefaling, at du forholder dig til, om du reelt er berettiget til at tilbagebetalt yderligere. Og hvis du ikke bliver tilbudt et tilbagebetalingsbeløb, bør du forholde dig til, om vurderingen for 2020 er for høj, så du reelt burde tilbagetalt et beløb.

Kontakt DAHL for at få professionel hjælp til at foretage en revurdering af SKATs nye vurdering

Cost-benefit-analysen, der skal afklare, om du bør acceptere SKATs tilbagebetalingstilbud eller indlede en klagesag, kan være kompleks og vanskelig at foretage. Hos DAHL kan vi hjælpe dig med at afdække alle nødvendige forhold.

Vi har etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over ejendomsvurderingsloven - kontakt en af vores specialister for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne