Nyheder

Skattekontoen - en forenkling, men også en tikkende bombe

Hensigten med etablering af skattekontoen i 2013 var at skabe overblik over virksomheders samlede mellemværende med SKAT og digitalisere og ændre skatteopkrævningen. I artiklen beskrives nogle ikke-tilsigtede konsekvenser af skattekontoen, særligt på baggrund af SKATs it-problemer på opkrævningsfronten og den generelle økonomiske krise.

Teori kontra. virkelighed

Det var hensigten med en lovgivningspakke omkring forenkling og digitalisering af skatteopkrævningen at gøre det let for den enkelte virksomhed at konstatere, hvilket udestående eller evt. tilgodehavende, der på et hvilket som helst tidspunkt var mellem SKAT og virksomheden. Forskellige forhold har imidlertid været årsag til, at skattekontoen ikke – i hvert fald ikke på alle punkter – er kommet til at virke efter hensigten. Det kan skyldes flere forhold, men givetvis blandt andet følgende:

  1. SKATs it-problemer i forbindelse med opkrævning af restancer,

  2. den generelle økonomiske krise, hvor restancerne blev øget markant og

  3. personers og virksomheders overlevelsesbestræbelser baseret på i for høj grad ønsketænkning frem for realitetssans, måske kombineret med afsavnet af kvalificeret rådgivning, enten som værende ikke-eksisterende eller som et decideret fravalg fra virksomhedernes side.

Likviditetsfremskaffelse

Virksomheder kan normalt kun skaffe likviditet på fire måder: 

  1. ved låneoptagelse (normalt i pengeinstitut),

  2. ved længere kredit hos leverandører (vare- og omkostningskreditorer) og/eller kortere kredittid over for kunder,

  3. ved tilførsel af ansvarlig (låne)kapital eller

  4. ved at anvende skattekontoen som kassekredit.

Advarsel mod at anvende skattekontoen som kassekredit

Der skal kraftigt advares mod at anvende skattekontoen som kassekredit. Det er som regel altid kortsigtet og vil ofte kunne få overordentligt uhensigtsmæssige konsekvenser i form af ledelses- og/eller rådgiveransvar, ingen gældssanering og/eller konkurskarantæne.

Ledelsesansvar

Enhver ledelse, hvad enten det er som personlig ejer eller direktør (og ejer) i et kapitalselskab, har pligt til at have det nødvendige kapitalberedskab. Herved forstås populært sagt, at der skal være den nødvendige likviditet i virksomheden til til forfaldstid at betale de forpligtelser, som ledelsen løbende påtager sig. Fortsætter ledelsen gældsstiftelsen ud over dette punkt – håbløsheds(tids)punktet – risikerer ledelsen at pådrage sig et ansvar over for de kreditorer, der yder kredit uden kendskab til virksomhedens insolvens.

Rådgiveransvar

I de situationer, hvor skyldnervirksomheden over for rådgiver er åben om virksomhedens situation, eller hvor skyldnerens rådgiver er revisor og derfor kender eller burde have kendskab til virksomhedens økonomiske situation, risikerer rådgiveren at ifalde professions- eller rådgiveransvar ved ikke at rådgive om, at løbende gældsstiftelse, uden sandsynliggørelse af at den stiftede gæld kan betales til forfaldstid, vil resultere i et ansvar for skyldneren. Rådgivere har hverken ret eller pligt til at gribe ind i virksomheders ledelsesret, men har pligt til at rådgive virksomheder, herunder rådgive om konsekvenserne af fortsat gældsstiftelse uden rimelig sandsynlighed for, at virksomheden kan betale sine forpligtelser til forfaldstid. Disse konsekvenser kan – ud over ledelsesansvar – være, at gældssanering ikke er mulig og/eller at skyldneren bliver underlagt konkurskarantæne.

Ingen gældssanering

Hvad enten virksomheden drives i personligt regi eller i et kapitalselskab vil den personlige ejer eller kapitalejer ikke kunne forvente at få gældssanering i en længere årrække efter virksomhedens økonomiske sammenbrud. Årsagen hertil er simpelthen, at grov uansvarlighed i økonomiske anliggender anses som gældssaneringshindrende i en længere årrække.

Konkurskarantæne

Den 1. januar 2014 blev der i Danmark indført regler om konkurskarantæne. Herved forstås, at virksomhedsejere bliver optaget i et (lukket) register i Erhvervsstyrelsen, der omfatter personer, der har handlet uforsvarligt, særligt ved afvikling af en virksomhed. Konkurskarantænen meddeles normalt i en periode på 3 år og har som konsekvens, at den, der er pålagt konkurskarantæne, i denne 3-årsperiode ikke kan drive erhvervsmæssig virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse.

Styreredskab

Skattekontoen er et styreredskab, som hverken virksomheden eller dennes rådgivere kan eller skal ignorere. En konsekvens af skattekontoen er, at der ikke som tidligere udsendes flere rykkere fra SKAT, inden der iværksættes tvangsinddrivelsestiltag, herunder indgivelse af konkursbegæring. Derfor må virksomheders ledelser og rådgivere have fokus på skattekontoens udvisende og sørge for at betale til forfaldstid, alternativt indgå afdragsordning med SKAT. Ageres ikke på denne måde, udsætter virksomheden og dennes rådgivere sig for ledelses- og/eller rådgiveransvar, forbud mod gældssanering i en længere årrække og konkurskarantæne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne