Nyheder

Straf for ulovlige aktionærlån

I en nyere afgørelse har Østre Landsret vurderet, at optagelse af et ulovligt aktionærlån i et selskab skal anses som en forsætlig skatteunddragelse. Vi giver et indblik i sagen og rettens afgørelse her.

Kort om sagens baggrund

I 2012 kom der nye regler i ligningsloven om aktionærlån, herunder mellemregning for hovedaktionærer.

Før 2021 var det gældende ret efter selskabslovgivningen, at man blot skulle nedbringe sit lån inden statustidspunktet for at undgå selskabsretlige konsekvenser af lånet.

Der ville ikke blive pålagt nogen bøde efter selskabslovningen, og der skulle ikke betales skat af aktionærlånet, hvis hovedaktionæren havde evnen til at tilbagebetale lånet.

Med virkning fra 14. august 2012 blev der i ligningslovens § 16 E indsat en ny bestemmelse. Efter den nye regel skulle alle bruttohævninger i hovedaktionærens selskab anses som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Et hoveaktionærlån kunne rent skatteretligt altså ikke længere blot nedbringes ved at tilbagebetale lånet, så mellemregningen gik i 0 inden årets udgang.

Den nye regel ramte bredt og mange, og i flere rådgivningskredse var der tvivl om anvendelsesområdet for den nye regel. Mange revisorer var ikke opmærksomme på den nye regel, hvilket betød at deres kunder heller ikke var det.

I årene efter 2012 fulgte en lang række klagesager og retssager om anvendelsesområdet for ligningslovens § 16 E. Praksis var meget skrap. Nuværende praksis er sådan, at alle bruttohævninger skal betragtes som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det betyder også, at der skal ske beskatning på det tidspunkt, hvor der foretages en hævning.

Mange hovedaktionærer havde i flere år været vant til at kunne trække på en mellemregning i deres selskab uden at dette fik konsekvenser. Flere af dem fortsatte også med at gøre efter, at den nye regel i ligningslovens § 16 E trådte i kraft. De fik altså oparbejdet et ulovligt aktionærlån, som de gik ud fra, skatteretligt kunne nedbringes blot ved at tilbagebetale beløbet. Det er dog ikke tilfældet.

Østre landsrets afgørelse

I sagen af 7. juni 2021 refereret i SKM.2021.388.ØLR. var en hovedaktionær tiltalt for skattesvig for årene 2013, 2014 og 2015, idet han ikke - inden fire uger efter modtagelsen af skatteansættelserne - havde reageret på, at de var for lave.

Hovedaktionæren have ikke selvangivet løn og fri bil fra sit selskab for et samlet beløb på ca. 370.000 kr.

Selskabet var økonomisk presset, og hovedaktionæren havde valgt at optage et lån i selskabet. Der var en løbende mellemregning, der også fremgik af bogføringen. Han havde desuden talt med sin revisor om, at lånet skulle tilbagebetales.

I byretten blev hovedaktionæren for årene 2013 og 2014 fundet skyldig i grov uagtsomhed vedrørende ulovlige selskabslån og fri bil. Vedrørende 2015 blev han fundet skyldig i grov uagtsomhed for så vidt angår 170.000 kr., som han have tilbagebetalt til selskabet. Med hensyn til de øvrige unddragelser i 2015 blev han fundet skyldig i forsætlig skattesvig. Han blev idømt en bøde på 300.000 kr.

Østre Landsret havde en lidt anderledes og skærpet vurdering af sagen. Ligesom i byretten blev hovedaktionæren fundet skyldig i grov uagtsomhed for så vidt angår årene 2013 og 2014. Men for 2015 blev hovedaktionæren fundet skyldig i forsætlig skattesvig for hele beløbet, der udgjorde ulovlige aktionærlån. Det havde ikke betydning, at han havde betalt noget tilbage til selskabet. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at hovedaktionæren - af sin revisor - var blevet gjort opmærksom på, at der skulle reageres overfor skattemyndighederne, og at der var en påtegning om forholdene i årsrapporterne. Det fremgår også af sagen, at hovedaktionæren i årene forud for den nye regel i ligningslovens § 16 E havde optaget ulovlige lån i selskabet.

Landsretten skærpede derfor straffen og idømte hovedaktionæren 40 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 350.000 kr.

Vurdering af dommen

Dommen viser med al tydelighed, at man - som hovedaktionær - ikke blot kan undlade at læse regnskaberne og undlade at reagere på revisors påtegninger og bemærkninger i øvrigt. Det gælder selvom, der er tale om nye og måske vanskelige regler.

Praksis på området for den straffemæssige vurdering af skattesvig i relation til ligningslovens § 16 E er udtryk for en skrap praksis. Vurderingen synes hård, navnlig når det i dommen lægges til grund, at hovedaktionæren også forud for ikrafttrædelse af den nye regel i ligningslovens § 16 E havde optaget lån i selskabet, der i sig selv ikke havde haft skattemæssige virkninger. Det afgørende er efter landsrettens præmisser, at hovedaktionæren ikke havde reageret på revisors advarsler og rådgivning.

Dommen og særligt landsrettens præmisser viser også, at det er vigtigt, at der tidligt i forløbet bliver lagt en samlet strategi for håndtering af både en skattesag og en potentiel straffesag. Ved at kunne identificere den eventuelle straffemæssige indikationer og tilpasse strategien derefter, kan der opnås en bedre mulighed for et samlet godt resultat.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi indgående erfaring i førelse af klagesager og retssager på skatteområdet, og vi yder professionel rådgivning i håndteringen af de straffemæssige forhold, der kan opstå i forbindelse med skattesagerne. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister for en uforpligtende vurdering af en skattesag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne