Client Services

Inhouse legal services

Whistleblowerordning

Har I en ”alarmordning”, hvis medarbejderne involveres i kritisable eller ulovlige forhold? Har I gjort jer klart, hvad konsekvensen af ikke at have en ”alarmordning” hos jer er? Vi tilbyder etablering og drift af whistleblowerordninger, der er fuldt compliant i forhold til persondatalovgivningen.

Med en whistleblowerordning kan I være med til at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder bliver opfanget i tide. En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der ønsker at arbejde strategisk og målrettet med at forebygge og afdække alvorlige forhold af eksempelvis økonomisk og kriminel karakter.

Med et professionelt whistleblowersystem giver du dine medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at indberette mistanke om ulovligheder. Vores erfaring er, at indberetningerne omhandler alt fra mistanke om bedrageri og, underslæb, til grove personlige krænkelser og arbejdsmiljøsikkerhed. En whistleblowerordning giver dig mulighed for at opfange afvigelser og få korrigeret disse hurtigt. Strategisk håndtering af indberetninger sender et positivt og proaktivt signal til omverdenen, og mange af vores klienter ser deres whistleblowerordning som et meget væsentligt element i deres CSR-politik.

Vi tilbyder at etablere og drifte en whistleblowerordning for jer. Vores team har ekspertviden om implementering af intelligente ledelsessystemer. Ordningen er underlagt allerhøjeste sikkerhed, og sagsbehandling af indberetninger kan ske, så den opfylder kravene i persondatalovgivningen og er i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer og praksis til teknisk indretning

Konkret gør vi typisk følgende sammen med jer

Vi foretager en etablering af ordningen via:

  • Udarbejdelse af Whistleblowerpolitik og procedurer for brug af whistleblowerordning
  • Informationsmeddelelser til ansatte og eventuelt eksterne om whistleblowerordningen
  • Etablering af Ledelsessystem/kontroller for lovlig behandling af personoplysninger i en whistleblowerordning efter Datatilsynets praksis og retningslinjer
  • Udarbejdelse af forslag til fortegnelse for behandlingsaktiviteter vedrørende drift af whistleblowerordning efter Databeskyttelsesforordningens art. 30

Herefter sørger vi for facilitering og drift af ordningen gennem:

  • Hjemmeside med formular til indberetning for ansatte og eventuelt øvrige interessenter. Formularen kan aktiveres fra jeres egen hjemmeside eller via vores hjemmeside
  • Visitering af indberetninger så det påses, at adgang ikke gives til en person, som umiddelbart er omfattet af anmeldelsen
  • Hotline for ansattes og øvrige interessenters spørgsmål om anmeldelse via whistleblowerordningen

Priser

Vi tilbyder etablering af whistleblowerordningen via fire pakker med faste priser. Grundpakken koster 9.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder med op til 20 medarbejdere. Mellempakken koster 15.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder fra 21-100 medarbejdere. Den store pakke koster 25.000 kr. ekskl. moms, og dækker virksomheder fra 101-500 medarbejdere. Xtra-pakken koster 40.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder med 500+ medarbejdere. Hvis I har brug for at udrulle individuelle løsninger eller eksempelvis ønsker en ordning for en koncern af virksomheder, vurderer vi disse enkeltvis og afgiver konkrete tilbud.

Vi tilbyder facilitering og drift af whistleblowerordningen – ligeledes via fire pakker. Grundpakken koster 5.000 kr. ekskl. moms, og dækker virksomheder med op til 20 medarbejdere. Mellempakken koster 10.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder fra 21-100 medarbejdere. Den store pakke koster 15.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder fra 101-500 medarbejdere. Xtra-pakken koster 20.000 kr. ekskl. moms og dækker virksomheder med 500+ medarbejdere. 

Whistleblowerordningen betales årligt forud baseret på valg af løsning.

Vil du vide mere?

Vi har en række klientcases, som beskriver, hvordan vi har opbygget de konkrete whistleblowerordninger og grebet processen an i de enkelte virksomheder. Vi tager meget gerne en dialog med jerog fortæller om én eller flere af disse cases.

Yderligere oplysninger om denne ordning, priser, cases, m.v. kan fås ved henvendelse til Søren Wolder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne