Client Services

Digitale services

DAHL BoardRoom

Giv din bestyrelse et digitalt løft. DAHL BoardRoom er en topmoderne digital bestyrelsesportal, der kan være med til at booste bestyrelsens arbejde og ikke mindst effektivitet. Med denne løsning kan I administrere og planlægge bestyrelsesarbejdet, sikkert og nemt.

En bestyrelse skal ikke kun være værdiskabende. Den skal også være effektiv for at kunne præstere. Effektivitet handler grundlæggende om, at bestyrelsen løbende gransker sin dagsorden, opgaver, information og samarbejde. At arbejde struktureret med at sikre en positiv udvikling af bestyrelsens bidrag og effektivitet bliver stadig mere aktuelt, grundet nye markedsvilkår i mange sektorer: Øget konkurrence, brancheglidning, ’disruptions’, strammere regulering, øget globalisering og mere kompleksitet. Alt dette medfører nye og flere krav til bestyrelsen og de enkelte medlemmer.

Spørgsmålet er, hvad dette betyder for bestyrelsens arbejde? Vi tror på, at mange bestyrelser skal arbejde mere digitalt, og at et simpelt digitalt løft kan skabe stor værdi for mange bestyrelser. DAHL BoardRoom er netop udviklet til at effektivisere og lette bestyrelsesarbejdet samt forbedre samarbejdet i bestyrelsen ved at give et struktureret overblik over dokumenter, møder, aftaler og opgaver. På den måde kan det danne en digital ramme for bestyrelsesarbejde i jeres virksomhed. Ud over at indeholde relevante bestyrelsesdokumenter, kan jeres bestyrelsesportal få tilkoblet et site, hvor I kan gennemføre kritiske projekter og opgaver i et sikkert miljø. Det kan for eksempel være i forbindelse med fusioner, virksomhedsopkøb, virksomhedssalg, kapitalforhøjelser og outsourcing. Det sikrer, at I som bestyrelse kommer tæt på de strategiske beslutningsprocesser. Læs mere om DAHL DealRoom her.

DAHL BoardRoom kan hjælpe jer med at realisere disse gevinster:

 • Forenkling af jeres udarbejdelse og deling af bestyrelsesdokumenter
 • Distribution af bestyrelsesdokumenter er langt mere sikker end via e-mail og almindelig post
 • Bestyrelsens arbejde effektiviseres – såvel planlægning af møder, forberedelse samt opfølgning
 • Bestyrelsens samarbejde forbedres
 • Bidrager ultimativt til at jeres virksomhed får det optimale ud af bestyrelsesarbejdet

DAHL BoardRoom indeholder bl.a. disse funktioner:

 • Unik mappestruktur og samlet overblik til brug for bestyrelsens arbejde – det kan dække al materiale, f.eks. dagsordener, beslutningsoplæg, referater, regnskaber, m.v.
 • Online værktøjer til ledelse af bestyrelsen, mødeledelse og opgaveledelse – I kan fordele og tildele opgaver, planlægge kommende møder, dele materiale, dele relevante oplysninger fra aviser eller sociale medier om virksomheden og/eller virksomhedens konkurrenter, osv.
 • Mulighed for at etablere internt debatforum og Q&A på nøgledokumenter/materialer
 • Søgefunktion – det bliver nemt at fremsøge dokumenter fra bestemte møder eller andet materiale
 • Adgang via flere devices – PC, laptops, tablets og smartphones - BoardRoom er nemt at tilgå uafhængigt af platform, hvilket giver direktionen såvel som bestyrelsen mulighed for at arbejde uanset tid og sted
 • Datasikkerhed & løbende backup – al materiale på portalen er underlagt allerhøjeste sikkerhedsstandarder

For vores klienter og virksomheder, hvor vi er involveret i bestyrelsesarbejdet, er DAHL BoardRoom gratis at bruge i det omfang, at datamængden ikke overstiger 250 MB. Langt de fleste kan normalt klare sig med en datamængde på 250 MB i forbindelse med bestyrelsesarbejde. Ved behov for mere end 250 MB, vil prisen afspejle prisstrukturen i DAHL ContractRoom, DAHL DealRoom og DAHL ProjectRoom.

Ved oprettelse af DAHL BoardRoom får I en kort intro til systemet samt vores råd til best practice i forhold til brugen af systemet og samarbejdet mellem jer i forbindelse med systemet.

Vil du vide mere?

Ønsker du at benytte DAHL BoardRoom, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos DAHL. Har du ikke allerede en fast kontaktperson, kan du kontakte:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne