Nyheder

Hvornår driver en forening erhvervsmæssig virksomhed?

Danmark er et foreningsland. Der er et væld af forskellige foreninger, hvor formålet med disse er meget forskelligartet. Der er mildest talt noget for enhver smag. Mange af disse foreninger har typisk et ideelt formål. Visse formål er dog også erhvervsmæssige, og i den forbindelse er der en række skattemæssige aspekter, man bør være opmærksom på.

Beskatning af foreninger

Langt de fleste foreninger er undergivet en beskatning efter en særlig bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen foreskriver, at foreningen alene er skattepligtig af erhvervsindkomst. Foreligger der indtægter fra ikke-erhvervsindkomst, er disse skattefritaget. Omsætning mellem foreningen og foreningens medlemmer betragtes i den forbindelse ikke som erhvervsindkomst. Betaler man således kontingent eller andre ydelser til en forening, og er man medlem af foreningen, er indkomsten skattefritaget. Denne væsentlige regel om, at omsætningen med ens medlemmer ikke er erhvervsmæssig, er muligvis under forandring.

Drift af børneinstitution i en forening

Rundt omkring i kommunerne er der en række kommunale daginstitutioner. Parallelt hermed forefindes der også private daginstitutioner. Det samme gælder naturligvis på skoleområdet. For at blive godkendt som en privat daginstitution er det påkrævet, at der oprettes en juridisk enhed, der godkendes af den pågældende kommune, og som kan modtage støtte fra kommunen til den pågældende virksomhedsdrift. Økonomisk er det nemlig skruet sådan sammen, at også en privat daginstitution kan modtage støtte til drift af daginstitutionen.

I juni måned 2017 fik Landsskatteretten en lidt speciel sag forelagt. Der var her tale om en forening, der drev en børneinstitution. For at have børnene i børneinstitutionen skulle man være medlem af foreningen. Den omsætning, der derfor var mellem forældrene med egenbetaling og foreningen, var omsætningen med medlemmerne. Foreningen havde solgt en fast ejendom og havde betragtet provenuet herfra som et skattefrit provenu. Den retlige ramme for foreninger foreskriver, at anvender man en sådan ejendom til ikke-erhvervsmæssige formål, kan den sælges skattefrit. SKAT mente, at aktiviteten var erhvervsmæssig, og at ejendomsavancen derfor skulle beskattes.

Flertallet af Landsskatterettens medlemmer fandt, at den pågældende aktivitet, der var i foreningen, efter sin art var erhvervsmæssig. Foreningen leverede jo tjenesteydelser i form af børnepasning. Når dette var konkluderet, var det relativt let også at konstatere, at ejendommen var blevet brugt i dette øjemed, og at avancen derfor var skattepligtig.

En enkelt dommer havde fundet, at den pågældende aktivitet ikke var erhvervsmæssig, da pasningsydelsen udelukkende finder sted som leverance til medlemmerne. Denne opfattelse er altså i tråd med den opfattelse, der ellers er gældende på området.

Den pågældende afgørelse er speciel, da den principielt strider mod, at en sådan forening alene skal beskattes af erhvervsmæssige indtægter, og at omsætningen af medlemmerne ikke betegnes som erhvervsmæssige indtægter. Dette er det første offentliggjorte eksempel på en sådan noget hårdhændet beskatning. Hvis afgørelsen er udtryk for gældende ret, tilråder vi foreninger at være påpasselige fremadrettet, når de vurderer, hvilke aktiviteter der skal placeres i en given enhed – som afgørelsen giver udtryk for er omsætningen med medlemmer ikke altid tilstrækkelig til, at man bliver skattefritaget for denne del af indkomsten.

DAHL Advokatfirma har stor erfaring med at yde kompetent skatterådgivning til både foreninger og virksomheder. Har du spørgsmål til ovenstående fokus på foreninger som erhvervsmæssige virksomheder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne