Rådgivning

Corporate Commercial / M&A

Family Governance

Et stærkt og aktivt ejerskab fra generation til generation er afgørende for familievirksomhedens overlevelse. I samarbejde med ejerfamilien arbejder vores specialister målrettet med ’family governance’ og klæder familien på til positiv udmøntning af ejerskabet og på sigt et bæredygtigt og velplanlagt generationsskifte.

Familievirksomheden er den dominerende ejerform i Danmark. Ofte er ejerfamilien en stærk ressource, både på ejer- og direktionssiden. Men der er stor forskel på, om man formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Nogle har succes generation efter generation, mens andre kæmper med overdragelsen mellem generationer eller har svært ved at navigere i spændingsfeltet mellem forretning og familie.

Med stærk family governance hjælper vi ejerfamilier med at udarbejde en ejer- og familieforfatning, der fungerer som et centralt ledelsesdokument i den familiedrevne virksomhed. Med family governance får I klarhed over virksomhedens beslutningsprocesser, ansvarsfordeling og involveringsgrad. Arbejdet har også til hensigt at reducere potentialet for konflikt og dårlige beslutninger.

Selvom familievirksomhedsmodellen er den dominerende ejerform i Danmark, er der stor forskel på, om familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Vores erfaring viser, at dem, som fastholder deres konkurrencemæssige fordel, arbejder strategisk med:

  • Familiens værdimæssige grundlag
  • Familiens forretningsprincipper
  • Ejerskabets mission og vision
  • Ejerskabets struktur
  • Ejerskabets styring og politikker

God family governance er med til at forhindre splid og styrker et fremtidigt generationsskifte

Hos DAHL hjælper vi jer med at nå hele vejen rundt om denne palet. Vi anvender velafprøvede rådgiverværktøjer, bl.a. strukturerede interviews, situationsanalyse og workshops – alle værktøjer, som er afgørende for et bæredygtigt resultat. Family governance-processen fokuserer ikke alene på det hardcore juridiske, men også på selve familien. Resultatet er dygtigere ejere og en holdbar løsning.

Når familievirksomheden skal overgå til næste generation, er god family governance afgørende for overgangsperioden og den fremtidige drift. Vores specialister har stor forretningsmæssig forståelse og kendskab til både de økonomiske og skattemæssige forhold samt de særligt personlige og familiemæssige forhold, der ofte spiller en rolle i et generationsskifte. I forbindelse med generationsskiftet er der en række skattemæssige forhold, der skal afdækkes og ofte har stor betydning for ejerstrukturen, finansieringen og dermed fremtiden for virksomheden.

Vi hjælper jer med at få lagt den bedst mulige strategi og står for at sikre professionel eksekvering af skiftet til næste generation.

Vil du vide mere?

Det er aldrig for sent at udvikle en stærk familie- og ejerforfatning og tage hul på generationsskiftet. Kontakt en af vores specialister, hvis du/I ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne