Rådgivning

Skatter, afgifter & Private Client

International Skat

Den internationale skatteret bliver stadig mere kompleks at navigere i. Hos DAHL yder vi kompetent rådgivning om forskellige aspekter af den internationale skatteret.

Hos DAHL har vi et specialiseret team, som har indgående viden og erfaring med at rådgive om international skatteret. Vores rådgivning omfatter alle aspekter af den internationale skatteret, og vi bistår med at føre skattesager herom ved enhver instans.

Et af vores rådgivningsområder er bl.a. de skattemæssige aspekter i forbindelse med, at et udenlandsk selskab etablerer fast driftssted i Danmark. I den henseende opstår en række spørgsmål: Skal der betales kildeskat til Danmark? Hvad skal der betales kildeskat af? Hvor meget skal der betales i kildeskat? Bliver medarbejderne begrænset skattepligtige til Danmark? Har det udenlandske selskab en indeholdelsespligt til Danmark? Hvornår håndteres dobbeltbeskatningssituationen? Disse spørgsmål kan vi bl.a. hjælpe med at besvare og vurdere.

Et andet af vores rådgivningsområder tager sigte på danske virksomheder, der ansætter eller hyrer udenlandske arbejdstagere. Her opstår ofte det spørgsmål, om de udenlandske arbejdstagere er at betragte som enten (i) lønmodtagere (hvor arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag), (ii) arbejdsudlejede (hvor arbejdsgiveren i Danmark skal indeholde 30 % i arbejdsudlejeskat og AM-bidrag) og (iii) selvstændige erhvervsdrivende (hvor ”arbejdsgiveren” ikke skal indeholde skatter). Skattemyndighederne fører i stigende grad kontrol med udenlandsk arbejdskraft, hvorfor der er mange skatteretlige sager på dette område.

Et tredje af vores rådgivningsområder er de skatteretlige aspekter, som opstår, når udenlandske personer flytter til Danmark, eller når udenlandske personer flytter fra Danmark. Vores rådgivning omfatter i den henseende bl.a., hvornår personen anses for at have etableret fuld skattepligt til Danmark – eller hvornår personen ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark, herunder hvad der skal til for at ophøre med at være skattepligtig til Danmark. For begge tilfælde gælder det, at der skal udarbejdes en værdiansættelse af personernes aktiver på til- og fraflytningstidspunktet. Dette bistår vi med.

Vi rådgiver derudover også om en del andre aspekter indenfor den internationale skatteret, bl.a.:

 • Kildeskat i Danmark
 • Udenlandske arbejdstagere i Danmark, herunder arbejdsudleje, entreprise og lønmodtagere
 • Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning fra Danmark
 • Skattemæssige konsekvenser ved tilflytning til Danmark
 • Dobbeltbeskatningssituationer – både personer og selskaber
 • Skattemæssige konsekvenser for danske selskaber med fast driftssted i udlandet
 • Skattemæssige konsekvenser for udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark
 • Finansieringsstrukturer for udenlandske investorer
 • Udenlandske investorers køb af fast ejendom, aktier mv. i Danmark
 • BEPS-reguleringen
 • Transfer pricing-sager
 • Begrænset skattepligt til Danmark – f.eks. Beneficial Owner-sager
 • Grænseoverskridende aktielønsordninger

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning om international skatteret, så kontakt os endelig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne