Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Moms og afgifter Fast ejendom Ejendomsvurderinger

Lempet praksis for momsfrit salg af udlejningsejendomme

Skattemyndighederne har hidtil stillet strenge krav til dokumentationen for, at udlejningsejendomme er opført med hensigt om momsfri udlejning frem for hensigt om salg. Dette har skabt væsentlig usikkerhed på området til ulempe for virksomhederne. Med to relativt nye kendelser skaber Landsskatteretten imidlertid større klarhed i forhold til, hvornår en nyopført udlejningsejendom kan sælges momsfrit.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Nyt om den momsmæssige behandling af vouchere

EU-Kommissionen har vedtaget nye regler for håndtering af moms på vouchere, der i daglig tale oftest omtales som gavekort og værdikuponer. Reglerne ensretter behandlingen af moms på vouchere inden for EU. Ændringerne vil i mange tilfælde medføre behov for tilpasning af virksomheders IT-systemer og ændrede forretningsgange. Få indblik i de nye regler, som træder i kraft den 1. juli 2019.

Dato
Forretningsområder
Fast ejendom Moms og afgifter

Byggegrunde - dansk momspraksis atter under pres

Er der momspligt ved salg af gamle bygninger med tilhørende grund, når køber ønsker at nedrive bygningerne efter overdragelsen? Vestre Landsret har i KPC-sagen anmodet EU-domstolen om at tage stilling til dette spørgsmål. Generaladvokaten har i sit forslag til afgørelse svaret nej, og dermed underkender han hidtidig dansk momspraksis.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Holdingselskabers momsfradragsret ved salg af kapitalandele

Den 8. november 2018 afsagde EU-domstolen afgørelse i C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS. EU-domstolen fastslår nogle nye principper for, hvornår der vil være fradragsret for moms ved salg af aktier. Denne afgørelse gør det endnu engang relevant at vurdere, hvorledes ens virksomhed står i forhold til momsfradrag på udgifter ved salg af aktier.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Holdingselskabers momsfradragsret ved forgæves køb af kapitalandele

I oktober 2018 afsagde EU-domstolen dom i en sag vedrørende holdingselskabers fradragsret ved forgæves køb af kapitalandele. Afgørelsen udvider muligheden for momsfradrag yderligere. Denne og en tidligere omtalt sag er et bevis på, at praksis vedrørende holdingselskabers fradragsret for moms er under stadig udvikling. Få indblik i den konkrete afgørelse, som omhandler flyselskabet Ryanair.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Momsretlig praksis for holdingselskaber er under udvikling

Seneste EU-praksis ændrer den hidtidige momsretlige praksis for holdingselskabers adgang til at fradrage moms af udgifter til køb af selskaber og løbende driftsudgifter. Få indblik i nyeste praksis og nyopstået vindue for at søge om genoptagelse af sager om momsfradrag i dette 1. indlæg af fire om momsforhold for holdingselskaber.

Dato
Forretningsområder
Skatteproces Moms og afgifter

Sådan ryger man i SKATs "sorte bog"

Kommer man i den sorte bog, kan det medføre forskellige negative konsekvenser i forhold til det offentlige.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her